Disclaimer

De informatie op deze internetsite is van algemene aard en niet uitputtend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin is het mogelijk dat bepaalde informatie onjuist is of is verouderd.

Hammenga Coaching is niet aansprakelijk voor aanspraken en/of schade in verband met en/of voortvloeiend uit het raadplegen van haar internetsite en de op basis daarvan ondernomen activiteiten.

De bezoeker dient zich te realiseren dat bepaalde links op deze site leiden naar informatie op webpagina's die niet worden aangeboden en/of onderhouden door Hammenga Coaching.