Outplacement

Ook jou kan het overkomen: ontslag ten gevolge van een reorganisatie of een andere vervelende reden. Sinds 1 juli 2015 moeten, volgens de nieuwe wet Werk & Zekerheid (WWZ), werknemers bij onvrijwillig ontslag een financiële vergoeding ontvangen: de transitievergoeding.
Deze transitievergoeding kun je gebruiken voor een outplacementtraject; een traject om je weer aan het werk te helpen.

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen, kan er een aantal onderdelen in het traject naar voren komen. We bepalen samen wat nodig is. Om je een idee te geven:

  • Coachgesprekken waarin de vragen “Wie ben ik?” (kwaliteiten en valkuilen), “Wat kan ik?” (vaardigheden en talenten) en “Wat wil ik?” (interesses en beroepswensen) worden beantwoord, afgezet tegen de huidige arbeidsmarkt. Hierbij maak ik gebruik van diverse werkvormen en methodes waaronder kernkwadranten van Ofman, de talentenscan, biografieonderzoek of een beroepskeuzetest. Het doel is om je zelfinzicht te vergroten en je loopbaanrichting te bepalen.
  • Verwerking van verlies van je baan middels gesprekken en oefeningen.
  • Individuele begeleiding om je sterker te maken voor de arbeidsmarkt, gespreksvaardigheden te verbeteren, netwerk te vergroten en/of jezelf beter te leren ‘verkopen’.
  • Hulp bij het zoeken van een passende baan, directe bemiddeling, schrijven van brieven, opstellen van een pakkend CV, voorbereiding op een sollicitatiegesprek, gebruik van social media (LinkedIn) en netwerken. Hierbij kun je uiteraard, als dit van toepassing is, ook gebruik maken van mijn netwerk.

De sleutels tot succes zijn doelgericht werken, motivatie, in beweging komen en blijven.

De begeleiding is individueel en vindt op afspraak plaats op werklocaties in Tilburg, Breda, Den Bosch of bij jou thuis.

Ik ben lid van Noloc, vereniging voor loopbaanprofessionals en CMI gecertificeerd.
Stacks Image 1736